אופציות בולטות

הטובותשינוי יומי
טוגדר אפ 661.29%
ספרינג אפ 237.01%
טוגדר אפ 823.39%
ספרינג אפ 116.28%
טוגדר אפ 916.26%
שיח מדיקל אפ110.63%
צירון אפ 56.67%
מרחביה אפ 36.06%
קנביט אפ 25.03%
אנרג’יקס אפ 34.42%
הגרועותשינוי יומי
רותם אנרגיה אפ2-13.53%
רותם אנרגיה אפ1-12.37%
פטרוטקס אפ 8-9.09%
רציו אפ 18-4.65%
מור השקעות אפ 1-3.85%
רציו פטרול אפ 2-2.62%
חלל תקש אפ 9-0.77%
ביג אפ 5-0.50%
מוביל מקס אפ5-ש0.00%
דקמא קפיטל אפ 20.00%

דירוגים נוספים